Op 17 april 2012 werden omwonenden van de Winkelstraat opgeschrikt door veel kabaal. In de nachtelijke uren werd weer een poging gedaan het eeuwenoude noodklokje op de hoek van de Winkelstraat/Raadhuisstraat met veel geweld los te trekken van de klokkenstoel en mee te nemen. Omdat links en rechts licht ging branden, mensen vanuit de ramen begonnen te schreeuwen en het touw, waarmee koperdieven het klokje wilden lostrekken, knapte, kozen de dieven het hazenpad. Buurtbewoners zeulden het noodklokje in eerste instantie naar een veilige opslag en daarna werd het opgeslagen op het gemeentelijke lager.

De geschiedenis van het klokje, geschonken door de abdis van Reuschenberg, gaat terug tot rond 1600. Twee eeuwen lang hing het klokje aan de brugpoort van de abdij en diende als noodklokje. In de loop van de negentiende eeuw werd het klokje in een klokkenstoel op het dak van het nieuwe raadhuis gehangen(1840). Hier waarschuwde het in tijd van nood brandweer en schutterij, als ook de plaatselijke bevolking. In een nieuw raadhuis (1939) was voor het klokje geen plaats meer. In de oorlogsjaren is het klokje onder de vloer van het oude raadhuis bewaard, omdat men bang was dat de duitse bezetter de klok zou gebruiken in de oorlogsindustrie. Na de oorlog werd het uitgeleend aan de pastoor van het duitse Schalbruch. nadat zijn kerk later weer een eigen klok kreeg, gaf hij het klokje door aan de zusters van Höngen. In de begin jaren zestig herinnerde ambtenaren op het gemeentehuis Susteren zich de uitleen aan de pastoor.

Bij navraag bleek dat de Schalbruchse kerk een nieuwe klok had gekregen en het noodklokje van Susteren verder de duitse Selfkant was ingegaan. Men vond nu dat het klokje terug moest komen naar Susteren en men stelde alles in het werk om dit te realiseren. Ondanks dat de zusters van Höngen “es sehr traurig fanden, dass die Glocke zuruck musste”. In 1965 kwam het klokje terug en werd in het gemeentehuis bewaard.

Op initiatief van Sjeng Custers werd in 1998 met ondersteuning van Susterse ondernemers het eeuwenoude klokje in een nieuwe klokkenstoel gehangen op de hoek van de Raadhuisstraat/Winkelstraat. Ook nu anno 2013 is er eveneens door Custers en met medewerking van Harco Ophelders alles in het werk gesteld om in eerste instantie het eeuwenoude noodklokje zijn eigen plaats terug te geven. Uiteindelijk is, met instemming en een financiële bijdrage van de gemeente, gekozen een replica terug te hangen. Het antieke noodklokje heeft nu een plek gekregen in het nieuwe Medisch Centrum Susteren.

Bron: Nieuws.nl Echt Susteren