Op 10 november a.s. van 19:00 uur tot 20:30 vindt een voorlichtingsavond plaats met als thema ‘Diabetes Mellitus Type 2’

Er zijn sprekers vanuit de verschillende betrokken disciplines binnen het Medisch Centrum Susteren.

Sprekers:
Rick Bekkers, Huisarts
Monique Hubers, Praktijkondersteuner
Caroline Ruijters, Podotherapeute
Sandra Dirchs-Aelmans, Diëtiste
Sjoerd v.d. Veen, Sportfysiotherapeut
Monique v.d. Kuy-de Ree, Apotheker
Locatie: Medisch Centrum Susteren Reinoud van Gelderstraat 13 Susteren
Tijdstip: 19.00-20.30 uur

Wilt u graag deelnemen aan deze avond meld u via info@fysioq.nl of bel 046-4770855.